Objektid – Kirikufond

Viimase 30 aastaga on Eestis korda tehtud 50 luterlikku pühakoda. Taastamist ja remonti ootavad veel ligikaudu 250 pühakoda.

Hetkel kogume annetusi neljale kirikule. Kogutud annetused jagame nende vahel võrdselt.

Kihelkonna Mihkli kirik

Toetust vajab kiriku tornile vaskplekist katusekatte paigaldamine. 

Vajaminev summa on 39 000 eurot.

Kihelkonna Mihkli kirik on rajatud 13. sajandi keskel, kuid torn ehitati kirikule hiljem ja valmis 1899. aastal, olles 62 meetri kõrgusena Eesti üks kõrgemaid kirikutorne ja püsides mere kaldal nii maamärgi kui ka majakana. 120 aastaga on saanud torni puitkonstruktsioon niiskus- ja seenkahjustusi ning muutunud avariiliseks. Eelmisel aastal alustati Muinsuskaitseameti ja Saaremaa valla toetusel restaureerimistöödega. Tööde arenedes jõuti otsusele, et plaanitud tsinkpleki asemel on mõistlikum panna uueks katusekatteks vaskplekk, mis on küll esialgu kallim, kuid kestab kordades kauem.

Kihelkonna kirikus asub Eesti vanim orel. See on pärit 1805. aastast ja selle restaureerimine lõpetati 2018. aastal.

Sellel orelil on alustanud muusikuteed eelmise sajandi alguse Eesti üks tuntumaid organiste Peeter Süda, kellest sai hiljem õppejõud Tallinna Kõrgemas Muusikakoolis (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Kihelkonnast on võrsunud ka tänapäeva üks maailma hinnatumaid ooperilauljaid Ain Anger.

Tallinna Piiskoplik Toomkirik

Toetust vajab tornikiivri restaureerimine.

Vajaminev summa on 523 658 eurot.

Tallinna Toomkirik sai oma uhke barokse tornikiivri lõplikult valmis 1779. aastal. Tänaseni kõrgub see väärikalt üle linna ning on märgata Tallinna siluetil koos teiste tornide ja majadega, kinkides meile nii tuttava linnasilueti, kui saabume mere poolt oma koju. Seesama pilt terendab kõikidele meie külalistele ja tervitava Tallinna panoraamina.

Ometi on tornikiivri vaskplekk olukorras , kus see tuleb täielikult välja vahetada, sest vee läbijooksud on aasta aastalt massiivsemad. Seepärast oleme võtnud ette tornikiivri restaureerimise. Kõik ettevalmistustööd on eksperdid teinud ja 2022 aasta on tornikiivri täielik restaureerimine. See töö on kallis ja kogumaksumuseks on 523 658, 71 eurot. Täname, et tulete appi nii väärika torni taastamisel, et torn saaks tervitada meid veel sajandeid Tallinna linna siluetis.

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku kui ehitismälestise ajalugu ulatub tagasi 13. sajandi esimesse kolmandikku. Samas tuleb märkida, et kiriku asutamise aasta pole täpselt teada, kuid on väga tõenäoline, et 1219. aastal, kui taanlased Tallinna tungisid, ehitati Toompeale ka kirik.

1240. aastal sai kirikuhoone valmis ja kirik pühitseti Neitsi Maarjale. Samal aastal nimetas Taani kuningas Valdemar II kiriku Tallinna piiskopkonna peakirikuks ja Tallinna toomkirikust sai kogu Eesti kirikute emakirik. Seda ülesannet on Tallinna toomkirik täitnud juba aastasadu kuni tänapäevani. Olenemata Eestimaa või Tallinna isandatest on Tallinna toomkirik olnud alati kirikupeade kodukirik.

Eesti iseseisvumise eel asutati Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja seati sisse piiskopiamet. Tallinna toomkirik täitis peakiriku ülesannet okupatsiooniajal ja teeb seda väärikalt ka taasiseseisvumise ajal, võttes vastu auväärseid külalisi, nagu kiriku- ja riigijuhid.

Muhu Katariina kirik

Toetust on vaja Muhu kiriku kooriruumi katuse restaureerimiseks. Ülevaatuse ajal pidas katusekate vett, kuid hooldus- ja remonttööde viibimine võib juba lähiajal seada ohtu katuse kandekonstruktsioonid. Uue katte on katusest saanud ainult üks osa, teine osa vajab remonti. 

Vajaminev summa on 78 636 eurot.

Muhu kirikut mainiti esimest korda 1267. aastal, kuid arvatavasti oli tegu praegusele eelnenud ja tõenäoliselt puukirikuga. Kivist jumalakoja ehitamist ei alustatud enne 13. sajandi lõpukümnendeid. Esmalt püstitati pikihoone seinad, millele järgnes võlvitud kooriruum ja edasi võlviti ka pikihoone.

Kirik on pühitsetud 3.–4. sajandi vahetusel elanud Pühale Katariinale Aleksandriast. Praegune kirik purustati 1703. aastal Põhjasõja ajal ja ehitati uuesti üles 1738. aastal. Kirikus tegutseb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina kogudus.

Muhu Katariina kirikut peetakse proportsioonidelt ja välisarhitektuurilt kõige kaunimaks keskaegseks sakraalehitiseks saartel.

Tartu Maarja kirik

Toetust vajab katuse ning töö- ja olmeruumide kandevkonstruktsioonide ehitamine.

Vajaminev summa hinnanguline suurusjärk 800 000 eurot.

2024. aastal on Tartu Euroopa kultuuripealinn, ühtlasi tähistatakse samal aastal Tartu Maarja koguduse esmamainimise 800. aastapäeva. Koguduse unistuseks on selleks ajaks kolida valmis pühakotta. Igaüks võib olla kirikuehitaja ja aidata Maarja koguduse tagasi koju!

Tartu Maarja kiriku uus torn valmib 2022. aasta jaanipäevaks. Hetkel ei kavas olevate ehitustööde hulka ei kuulu kiriku välisviimistlus, mis tehakse hiljem kogu hoonele tervikuna, et vältida võimalikke värvi- ja materjalierinevusi ning luua terviklik üldilme. Lisaks uue tornikiivri paigaldamisele ehitatakse torniosale uued aknad, mis 2020. aasta hankes ei kajastunud. See sünnib tänu aasta jooksul kogutud lisaannetustele, mis andsid võimaluse täiendavate tööde tellimiseks. Tornitööde teostamiseks plaanitud mahus on tänaseks kogutud piisavalt annetusi.

Tartu Maarja kiriku taastamise järgmiseks etapiks on kavas hoone katuse ning töö- ja olmeruumide kandevkonstruktsioonide ehitamine. Kiriku katus on amortiseerunud ja sajab kohati läbi ning igal aastal katusel teostatavad parandustööd on vaid ajutiseks lahenduseks, sest katusel tekivad üha uued lekkekohad. Seetõttu vajab kiriku katus ümberehitustööde käigus täielikult välja vahetamist.

Katuse vahetamine annab võimaluse taasluua kiriku ajalooline välisilme, mis 1950. aastal toimunud kirikuruumide võimlaks ehitamise käigus hävis. Toona lammutati koos kiriku torniga osaliselt ka torni vastaskülje otsakelp, mis tuleb taastamise käigus uuesti õigesse kõrgusesse viia. Lisaks on kirikusse projekteeritud siselahendus, mis tähendab uue vaheseina rajamist kirikusaali ja altaritaguste ruumide eraldamiseks. Nii katusetöödel kui sisemiste ümberehituste käigus on kirikus vaja osaliselt lammutada olemasolevad konstruktsioonid, valada vahelaed, trepid ning ehitada kandvad seinad.

Nende tööde maksumus on hetkel välja selgitamisel, kuid jääb hinnanguliselt suurusjärku 800 000 eurot. Arvestades olukorda ehitusturul on hinnad kiires muutumises ja ehitustööde lõplik hind selgub hankeprotsessi käigus. Kiriku tervikliku taastamise kogumaksumus on hinnatud umbes 5 miljonile eurole.

Maarja toomkapiitel toodi Otepäält Tartusse rukkimaarjapäeval, 15. augustil 1224. Esimese Tartu Maarja kiriku valmimise aasta ei ole täpselt teada, aga arvatakse, et see ehitati 14. sajandil. Kirikuhoone asus praeguse Tartu ülikooli kohal. Läänetorni ja kahe väikese trepitorniga kaunis basiilika hävis Põhjasõjas.

Praegune Tartu Maarja kirik valmis ja pühitseti 1842. aastal. Koguduse liikmete hulka kuulusid ärkamisaja suurkujud, nagu Johann Voldemar Jannsen, Lydia Koidula ja Miina Härma. Kirikut nimetatakse ka laulupidude hälliks – laulupeokirikuks. Koguduse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode oli laulupeo peakomisjoni esimees ja koguduse liige J. V. Jannsen oli üks korraldajatest. 1869. aastal toimus seal I üldlaulupeo ühendkooride peaproov ja järgmisel päeval kuulutati I üldlaulupidu kiriku tornist pidulike pasunahelidega avatuks.

Kirik hävis 1941. aastal, kui taganev Punaarmee ründas Tartut. Varemed anti üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiale võimla ehitamiseks ning 1961.–2009. aastani teataksegi Tartu Maarja kirikut kui spordikirikut ja Tartu spordi varjupaika. Siit võrsusid toonase Tartu Kalevi korvpalli suurkujud ja siin on treeninud näiteks olümpiavõitja Jaak Uudmäe.